????????? 28, 2022

අපි ගැන


සෞඛ්‍ය සාක්ෂරතාවය (Health Literacy)


මූලික සෞඛ්‍ය තොරතුරු සහ සේවාවන් පිලිබඳ තේරුම් ගැනීමට පුද්ගලයන්ට ඇති හැකියාව හා ඒ හරහා සුදුසු සෞඛ්‍ය තීරණ ගැනීමට ඇති හැකියාව

සෞඛ්‍ය සාක්ෂරතාවය සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපල කෙරෙහි බලපායි. කෙනෙකුගේ සෞඛ්‍ය දැනුම ඉහළ මට්ටමක පවතින විට ඔහුගේ සෞඛ්‍යය ද හොඳ මට්ටමක පවතිනු ඇත.

මෑත කාලීන සන්නිවේදන තාක්ෂණයන්හි දියුණුවත් සමඟ ම සෞක්‍ය තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් විවිධ මාධ්‍යවල පළවේ. ඒවායින් බොහොමයක් කිසිදු විද්‍යාත්මක සාක්ෂියක් නොමතිවූව ද එය සත්‍යයන් ලෙස නිරූපණය කෙරේ. එබැවින්, විශ්වාසදායක සෞඛ්‍ය තොරතුරු ප්‍රභවයන් සඳහා වැඩි ඉල්ලුමක් පවතින බව පෙනේ. එසේම, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාවන්ට ගැලපෙන විදිහට එම තොරතුරු සැපයීමේ අවශ්‍යතාවයක් ද පවතී.

දැක්ම

විද්‍යාත්මක සාක්ෂි සමග විශ්වාසදායක සෞඛ්‍යය තොරතුරු සැපයීම සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස කටයුතු කිරීම.

මෙහෙවර

සෞඛ්‍යය සම්බන්ධ තීරණ ගැනීම සඳහා මූලික සෞඛ්‍ය කරුණු පිළිබඳව ප්‍රමාණවත් අවබෝධයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. නිරෝගී සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා සෑම පුද්ගලයෙකුගේ ම සෞඛ්‍යය ද වැදගත් වේ. පරිපූර්ණ සෞඛ්‍යය තත්වයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ශාරීරික, මානසික, සමාජීය හා අධ්‍යාත්මික යහපැවැත්ම වැදගත් වේ.

සෞඛ්‍යය පිළිබඳ මහජනතාවට ඇති සැකයන් පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර ඇත. මෙම වෙබ් අඩවියේ ඔබේ ප්‍රශ්නය යැවීම of this website.