ජූලි 16, 2020

අපි ගැන


සෞඛ්‍ය සාක්ෂරතාවය (Health Literacy)


මූලික සෞඛ්‍ය තොරතුරු සහ සේවාවන් පිලිබඳ තේරුම් ගැනීමට පුද්ගලයන්ට ඇති හැකියාව හා ඒ හරහා සුදුසු සෞඛ්‍ය තීරණ ගැනීමට ඇති හැකියාව

සෞඛ්‍ය සාක්ෂරතාවය සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපල කෙරෙහි බලපායි. කෙනෙකුගේ සෞඛ්‍ය දැනුම ඉහළ මට්ටමක පවතින විට ඔහුගේ සෞඛ්‍යය ද හොඳ මට්ටමක පවතිනු ඇත.

මෑත කාලීන සන්නිවේදන තාක්ෂණයන්හි දියුණුවත් සමඟ ම සෞක්‍ය තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් විවිධ මාධ්‍යවල පළවේ. ඒවායින් බොහොමයක් කිසිදු විද්‍යාත්මක සාක්ෂියක් නොමතිවූව ද එය සත්‍යයන් ලෙස නිරූපණය කෙරේ. එබැවින්, විශ්වාසදායක සෞඛ්‍ය තොරතුරු ප්‍රභවයන් සඳහා වැඩි ඉල්ලුමක් පවතින බව පෙනේ. එසේම, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාවන්ට ගැලපෙන විදිහට එම තොරතුරු සැපයීමේ අවශ්‍යතාවයක් ද පවතී.

දැක්ම

විශ්වාසදායක සෞඛ්‍යය තොරතුරු සැපයීම සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම හා එම තොරතුරු ඉස්ලාමීය සාරධර්මවලට අනුකූලව ඉදිරිපත් කිරීම.

මෙහෙවර

සෞඛ්‍යය සම්බන්ධ තීරණ ගැනීම සඳහා මූලික සෞඛ්‍ය කරුණු පිළිබඳව ප්‍රමාණවත් අවබෝධයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. නිරෝගී සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා සෑම පුද්ගලයෙකුගේ ම සෞඛ්‍යය ද වැදගත් වේ. පරිපූර්ණ සෞඛ්‍යය තත්වයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ශාරීරික, මානසික, සමාජීය හා අධ්‍යාත්මික යහපැවැත්ම වැදගත් වේ.

සෞඛ්‍යය පිළිබඳ මහජනතාවට ඇති සැකයන් පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර ඇත. මෙම වෙබ් අඩවියේ ඔබේ ප්‍රශ්නය යැවීම සඳහා වෙන් කර ඇති පිටුව මගින් ඔබේ ප්‍රශ්නය අප වෙත යොමු කරන්න. ඔබේ ප්‍රශ්නය විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් කණ්ඩායමක් විසින් සමාලෝචනය කර එයට සුදුසු පිළිතුරක් මෙම වෙබ් අඩවියේ පල කරනු ඇත. එම පිළිතුරු පවත්නා විද්‍යාත්මක සාක්ෂි මත සහ ඉස්ලාමීය සාරධර්මවලට අනුකූලව පලවනු ඇත.

මෙම වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති පිළිතුරු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සිරිත් විරිත්, සම්ප්‍රදායන් සහ සංස්කෘතිය සැලකිල්ලට ගනිමින් කෙටුම්පත් කර ඇත. එබැවින් මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති තොරතුරු ඉහත කරුණ සැලකිල්ලට ගනිමින් අර්ථ නිරූපණය කළ යුතුය. එසේ වුවද, ලොව පුරා සිටින බොහෝ දෙනෙක් මෙම සේවාවෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරෙමු.


අපගේ විශේෂඥයින් ගැන වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා මෙම සබැඳිය ක්ලික් කරන්න: https://healthquery.lk/the-experts/

© Health Query 2020. All rights reserved. | Developed and SEO by Screwbe